Privacybeleid

PRIVACYBELEID EN PRIVACYBELEID


Dit document beschrijft het privacy-en cookiebeleid van Green Keratin Ltd (Als Green Keratin ltd) ("wij" / " ons "en " onze") en legt uit hoe wij uw informatie gebruiken die is verzameld via www.greenkeratin.co.uk (de Website").

Beleidsverklaring.
Elke dag ontvangt, gebruikt en bewaart ons bedrijf informatie over verschillende betrokkenen, waaronder maar beperkt tot klanten, leveranciers, sollicitanten en algemene vragen. In dit beleid wordt uiteengezet hoe we ervoor zorgen dat deze informatie rechtmatig en correct wordt verwerkt, in overeenstemming met de vereisten van de data protection Act 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gezamenlijk aangeduid als "eisen inzake gegevensbescherming").

Wij nemen onze verplichtingen inzake gegevensbescherming serieus omdat wij uw privacy respecteren.

We zullen uw informatie niet verkopen of overdragen aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen!

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen::

Het bijhouden van interne gegevens, het verwerken van uw bestelling online, kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post van tijd tot tijd. We kunnen de informatie ook gebruiken om onze website te personaliseren op basis van de interesses van klanten.

Over dit beleid.
Green Keratin Ltd is verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten inzake gegevensbescherming en dit beleid. Vragen over hoe dit beleid werkt of zorgen dat het beleid niet is gevolgd, dienen eerst te worden gericht aan uw gebruikelijke contactpersoon bij Green Keratin ltd; Als u niet zeker weet met wie u contact moet opnemen, stuur dan een e-mail naar ons verkoopteam via bonjour@greenkeratin.fr of door te schrijven naar het adres:

GREEN KERATIN FRANKRIJK

CDV 90704
350, chemin du Pré Neuf
38350 La Mure
FRANKRIJK

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens (elektronisch of op papier opgeslagen) met betrekking tot een levende persoon die direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van dergelijke gegevens (of aan de hand van dergelijke gegevens en andere informatie in ons bezit).

Verwerking is elke activiteit waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Dit omvat het verkrijgen, vastleggen, bewaren of overdragen van gegevens; organiseren, wijzigen, opvragen, gebruiken, openbaar maken, wissen of vernietigen.

Beginselen inzake gegevensbescherming.
Als verwerkingsverantwoordelijke zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens:

Bevestiging van de verwerking of niet van persoonsgegevens van de persoon.
Vraag toegang tot alle gegevens over hen.
Verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.
Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Dataportabiliteit.
Bezwaar maken tegen verwerking, ook voor direct marketing.
Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in bepaalde omstandigheden.
Eerlijke en rechtmatige behandeling
De eisen inzake gegevensbescherming zijn niet bedoeld om de verwerking van persoonsgegevens te verhinderen, maar om ervoor te zorgen dat deze eerlijk en zonder inbreuk op de rechten van het individu wordt uitgevoerd.

In overeenstemming met de vereisten inzake gegevensbescherming zullen wij persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de volgende juridische doeleinden: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de persoon, het voldoen aan een wettelijke verplichting, in het legitieme belang van de onderneming, of wanneer de persoon zijn toestemming heeft gegeven.

Verwerking voor beperkte doeleinden
We beschikken over gedetailleerde beleidslijnen en procedures voor alle categorieën betrokkenen. Deze worden op de hoogte gehouden van alle vereisten inzake gegevensbescherming en zijn op verzoek beschikbaar voor betrokkenen.

Nauwkeurige gegevens
Wij zullen ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die wij bewaren juist zijn en up-to-date worden gehouden. We zullen de juistheid van alle persoonsgegevens controleren op het moment van verzameling en op regelmatige tijdstippen daarna. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om onjuiste of verouderde gegevens te wijzigen of te vernietigen.

Tijdige behandeling
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om gegevens die niet langer nodig zijn, te vernietigen of uit onze systemen te verwijderen.

Verwerking in overeenstemming met de rechten van de betrokkene
Wij zullen alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de rechten van betrokkenen, in het bijzonder hun rechten op:

Bevestiging van de verwerking of niet van persoonsgegevens van de persoon.
Vraag toegang tot alle gegevens over hen.
Verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.
Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Dataportabiliteit.
Bezwaar maken tegen verwerking, ook voor direct marketing.
Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in bepaalde omstandigheden.
Gegevensbeveiliging
Wij nemen passende en adequate veiligheidsmaatregelen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, schade, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

We hebben industriestandaard procedures en technologieën geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke gegevens te handhaven, vanaf het punt van bepaling van de middelen voor verwerking en vanaf het punt van gegevensverzameling tot het punt van vernietiging. Daarnaast maken we gebruik van een beveiligde verbinding bij het verzamelen van persoonlijke financiële informatie van u, wat PCI compliant is. Alle formulieren voor het aanvragen van een creditcard of contactgegevens banken gebruiken SSL (Secure Sockets Layer) voor encryptie.

Voor zover mogelijk bewaren wij alle persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (eer). Wanneer gegevens buiten de EER worden overgedragen, zorgen wij ervoor dat dezelfde beveiligings-en gegevensverwerkingsbepalingen worden toegepast.

HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN
Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt.

We gebruiken cookies om u te helpen uw computer te identificeren, zodat we uw gebruikerservaring kunnen personaliseren, de inhoud van het winkelwagentje kunnen volgen en ons kunnen herinneren waar u zich bevindt in het bestelproces.

U kunt alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen uitschakelen, maar deze kunnen verhinderen dat onze website goed werkt.

Met Cookies kunnen webapplicaties op u als individu reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat liever hebt. Dit kan voorkomen dat u volledig kunt genieten van de website.

Het volgende is strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.

Deze website zal:

Vergeet niet wat er in je winkelwagen zit
Vergeet niet waar u bent in het bestelproces
Onthoud dat u bent ingelogd en dat uw sessie veilig is. U moet ingelogd zijn om een bestelling te voltooien.
Het volgende is niet strikt noodzakelijk, maar is noodzakelijk om u de beste klantervaring te bieden en ook om ons te vertellen welke pagina ' s u het meest interessant vindt (anoniem).

12. Functionele cookies

Deze website zal:


Volg de pagina ' s die u bezoekt via Web Analytics. We gebruiken het Shopify-platform om de prestaties van onze site te zien. Help ons te zien welke pagina ' s populair zijn en hoe bezoekers de website gebruiken. We gebruiken deze informatie om de prestaties van onze website voortdurend te meten en te verbeteren.

13. Cookies voor Targeting

Deze website zal:

Facebook Instagram, Twitter, Instagram, Google+ WhatsApp, etc.kunt u pagina ' s delen met verschillende sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google + WhatsApp, enz. en controle over uw eigen persoonlijke informatie en ervaring en controle over uw eigen persoonlijke informatie en ervaring.

"Wij slaan geen creditcardgegevens op en delen geen klantgegevens met derden"

Nogmaals, we zullen deze persoonlijke informatie niet verkopen, distribueren of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of de wet vereist.


U kunt ook gegevens opvragen over alle persoonlijke informatie die wij over u hebben onder de wet gegevensbescherming. Als u een kopie van de informatie over u wilt, schrijf dan naar Green Keratin Ltd Unit 20, Filwood Green Business Park, Filwood Park Lane, Bristol BS4 1ET.)

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf ons dan of stuur ons een e-mail via bonjour@greenkeratin.fr of zo snel mogelijk naar bovenstaand adres.

Wij zullen zo snel mogelijk alle informatie corrigeren.

Wijzigingen in dit beleid.
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen.

De gewijzigde versie zal op onze website worden geplaatst en eventuele materiële wijzigingen zullen aan u worden meegedeeld, hetzij op de website, hetzij rechtstreeks.

Gedateerd 19/11/2020. Dit privacybeleid vervangt elk eerder Privacybeleid.

Vergeet niet onze algemene voorwaarden te raadplegen.